Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021


06/04/2021 81 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1FPCUyr4mOFaq5Esbq57UAXkJwsC66-NM/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu