Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021


14/07/2021 120 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/11o42Vu47--dvxC6Cj3-Aft76kgWg4BDG/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu