Quyết định, thông báo chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 11: Mua sắm tủ điện 800A và thử nghiệm máy biến áp 630KVA 35/0,4KV


27/08/2020 122 lượt xem

Quyết định, thông báo chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 11: Mua sắm tủ điện 800A và thử nghiệm máy biến áp 630KVA 35/0,4KV

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1dOeOvGBwQkgcBEeoWJ-Q-e8kvhjZWYBG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1beGZr5zzKJttD099EpbLQ1IpkK-jaLXF/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu