Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Xử lý hệ thống chống sét và đường dây 35kV cấp điện TBA 630kVA 35/0,4 Kv


31/08/2020 105 lượt xem

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Xử lý hệ thống chống sét và đường dây 35kV cấp điện TBA 630kVA 35/0,4 Kv

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1BYieHhM3jLsvLIl6nbhYp5xBrQpibfaQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CZu2a-NUeU_NgLrTl5rE6zad4KTvi18s/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu