Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn và thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, nhân viên trong Công ty năm 2020


28/08/2020 125 lượt xem

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn và thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, nhân viên trong Công ty năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/14SsOLP0cAzMzUHo30GjuN7Tr1eVcPDmx/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu