Quyết định phê duyệt Đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa đợt 2 thuộc dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều


24/09/2020 107 lượt xem

Quyết định phê duyệt Đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa đợt 2 thuộc dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1RQBNju2hKlVUzmhb8FfiU-QxTVo30eNw/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu