Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vi tính, máy in, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông thuộc chi phí sản xuất năm 2023


21/12/2022 106 lượt xem

Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vi tính, máy in, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông thuộc chi phí sản xuất năm 2023

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1-_WjlL_To8PzQNrmAc8RoCGrcEOOgIaA/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu