QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU tHUÊ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CHO CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN 397 ĐI THĂM QUAN HÈ NĂM 2019


28/06/2019 297 lượt xem

Quyết định phê duyệt gói thầu thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho CBCNV đi thăm quan hè năm 2019

Vui lòng truy cập link để biết thêm thông tin chi tiết:

 https://drive.google.com/file/d/1BnGQLvaFy9rTp1QCii0l4YvCMozrb58_/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty