QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ, CSTĐ CÔNG TY CỔ PHẦN 397 ĐI THĂM QUAN HÈ 2019


21/07/2019 255 lượt xem

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho cán bộ, CSTĐ đi thăm quan hè năm 2019

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/14Wxgn3e634kdQcoDoTM-KCt2Qhcwskx-/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty