Thực hiện Quyết nghị của thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty


16/02/2024 199 lượt xem

Thực hiện Quyết nghị của thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty

vui lòng truy cập đường link để biết thông tin chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1R0UC3tFRo4XLQWBK-lRRa4KTHaEdk1HD/view?usp=sharing