THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2018


13/05/2019 229 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2018

vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:  https://drive.google.com/file/d/1-7ENtkCJy9DJ5CdZxw8jJDrrOx4K6ZnG/view?usp=sharing