Công bố thông báo số 2735/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của công ty Cổ phần 397 (MCK:BCB)


16/08/2023 350 lượt xem

Công bố thông báo số 2735/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của công ty Cổ phần 397 (MCK:BCB)

Truy cập đường link để biết thêm thông tin chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/10aof7wl_ECha_kUcKNn9XAv-0FZ4UR6p/view?usp=sharing