THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN 397


26/06/2019 838 lượt xem

Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện Công bố thông tin công ty Cổ phần 397

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

 https://drive.google.com/file/d/1aZspdy4lbq6d49Czh9wQbDZbJat1hSrG/view?usp=sharing


Danh mục : Sự kiện của công ty