Công ty Cổ phần 397 khánh thành bàn giao nhà đồng đội cho 01 đồng chí Thượng úy QNCN


14/05/2019 2315 lượt xem

Công ty Cổ phần 397 khánh thành bàn giao nhà đồng đội cho 01 đồng chí Thượng úy QNCN Nguyễn Đình Trường


Danh mục : Hoạt động tình nghĩa