Công ty Cổ phần 397 khánh thành bàn giao nhà đồng đội cho 01 đồng chí Thượng úy QNCN


18/06/2019 132 lượt xem

Công ty Cổ phần 397 khánh thành bàn giao nhà đồng đội cho 01 đồng chí Thượng úy QNCN Nguyễn Đình Trường


Danh mục : Hoạt động tình nghĩa

tin tức mới nhất

tin tức xem nhiều nhất