Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây trồng, phân bón, dụng cụ phục vụ trồng cây xanh tại khu vực Đê chắn chân bãi thải ngoài Nam + 60 khu II và sườn Tây bãi thải ngoài Nam + 60 khu II


16/10/2020 204 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây trồng, phân bón, dụng cụ phục vụ trồng cây xanh tại khu vực Đê chắn chân bãi thải ngoài Nam + 60 khu II và sườn Tây bãi thải ngoài Nam + 60 khu II

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1HO31OiBsDkhD__BqLkZ9X1MWx58TUawT/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty