Quyết định về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây hai bên bờ tuyến Kênh số 1 và Đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch


14/10/2019 461 lượt xem

Quyết định về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây hai bên bờ tuyến Kênh số 1 và Đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1q56P3SmJ-j8c3cB1y1xISzra_qnYTe31/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty