Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020


09/07/2020 905 lượt xem

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1tSmwxAoKXhPisWkcveWcauK_XfsZGuTP/view?usp=sharing

 


Danh mục : Hoạt động của công ty