Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 25: Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất


11/08/2023 270 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 25: Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/thongbao1531.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu