Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024


17/04/2024 181 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/thongbao734.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu