Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania Kamaz PVSX Quý IV năm 2020


09/10/2020 73 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania Kamaz PVSX Quý IV năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/19Dp5XSdZfe0zccoRu2OpCZTrmiXqef_P/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu