Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm vật tư máy gạt máy xúc phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024


16/01/2024 288 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm vật tư máy gạt máy xúc phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/thongbao113.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu