Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020


09/03/2020 1189 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1nmd_htOZlPlSXrB-7AytwEigqyAZMURY/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu