Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania Kamaz PVSX Quý IV năm 2020


09/10/2020 71 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania Kamaz PVSX Quý IV năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1RigquB-jIHWeiPWXMxc0EaPStY0lZfgk/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu