Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Khám sức khỏe cho đối tượng lao động nặng nhọc, nuôi quân và chuyên đề phụ nữ năm 2020


22/06/2020 1010 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Khám sức khỏe cho đối tượng lao động nặng nhọc, nuôi quân và chuyên đề phụ nữ năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1cPSq8tY4UlBcE5t1-efB59LkwEpJQLJB/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu