Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho CNVC, người lao động Công ty 397 đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2020


22/06/2020 115 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho CNVC, người lao động Công ty 397 đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1cudNDJ6mNcVjuoz3SFhJRjggmwPh_LbR/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu