Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020


28/02/2020 930 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1A5GYNmq2h2YQOJPa0tQZe2XWYa61P30g/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu