Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang bị bảo hộ lao động năm 2020 - Công ty Cổ phần 397


24/04/2020 897 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang bị bảo hộ lao động năm 2020 - Công ty Cổ phần 397

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1FecoAg8VikvQ_U9B_EQquBjpFpp08uam/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu