Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024


17/04/2024 284 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/quyetdinh733.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu