Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25: Mua vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất


22/08/2023 297 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25: Mua vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/quyetdinh1602.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu