Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý I năm 2020


20/12/2019 903 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý I năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Or8-VYEaLaFiQgRjnJ8WXzDId6N6yyYa/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu