quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát


15/08/2022 115 lượt xem

quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/11xHyWNcKIynKwWofDnBuAvMVz7ymtCcJ/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu