Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 06: Mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa các thiết bị CAT


08/04/2020 966 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 06: Mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa các thiết bị CAT

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1YeDSewtG0HkEUBTi29J0pD4OI0otAwza/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu