Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều


22/12/2023 103 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/quyetdinh2463.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu