Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Máy bộ đàm cầm tay phục vụ công tác điều hành và chỉ huy sản xuất tại mỏ Nam Tràng Bạch năm 2024


02/04/2024 115 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Máy bộ đàm cầm tay phục vụ công tác điều hành và chỉ huy sản xuất tại mỏ Nam Tràng Bạch năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/quyetdinh604.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu