Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024


29/03/2024 114 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và thu hồi sản phẩm sau xử lý năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/quyetdinh576.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu