Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 31: Mua vật tư, dụng cụ khoan phục vụ sản xuất


23/11/2023 102 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 31: Mua vật tư, dụng cụ khoan phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/quyetdinh2226.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu