Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27: Mua hàng hoá phục vụ sản xuất


12/09/2023 197 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27: Mua hàng hoá phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/quyetdinh1745.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu