Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 27: Mua hàng hoá phục vụ sản xuất


13/09/2023 211 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 27: Mua hàng hoá phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangwebcongty 2023/quyetdinh1750.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu