Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania, Kamaz PVSX Quý IV năm 2020


23/09/2020 110 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX xe HD, Scania, Kamaz PVSX Quý IV năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/10dhrpi6taQkCPZ7pds2q7-7yxbBRirLB/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu