Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu số 07: Mua vật tư, phụ tùng sửa chữa thiết bị xe HD, máy xúc lật Volvo phục vụ sản xuất năm 2024


16/02/2024 99 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu số 07: Mua vật tư, phụ tùng sửa chữa thiết bị xe HD, máy xúc lật Volvo phục vụ sản xuất năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/quyetdinh290.pdf


Danh mục : Hồ sơ thầu