Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020


10/01/2020 957 lượt xem

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1XoRly5dZwR9t21SvNbNcd-hQ6t2cEiv1/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu