Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho Đối tượng 2 đi thăm quan, du lịch năm 2022


01/07/2022 957 lượt xem

Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho Đối tượng 2 đi thăm quan, du lịch năm 2022

Chi tiết vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1vDVj8RJ8dV625wLx8MpvSf720rzKGCZO/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu