Tin tức nổi bật

Thông báo kết quả chị định thầu rút gọn gói thầu 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT

15/01/2021 Lượt xem: 54

Thông báo kết quả chị định thầu rút gọn gói thầu 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT