Tin tức nổi bật

Quyết định về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây hai bên bờ tuyến Kênh số 1 và Đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch

14/10/2019 Lượt xem: 62

Quyết định về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây hai bên bờ tuyến Kênh số 1 và Đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch