Tin tức nổi bật

Thông báo và quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây 2 bên bờ tuyến kênh số 1 và đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch

06/11/2019 Lượt xem: 75

Thông báo và quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây 2 bên bờ tuyến kênh số 1 và đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch