Tin tức nổi bật

Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021

17/06/2021 Lượt xem: 56

Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021