Tin tức nổi bật

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020

10/01/2020 Lượt xem: 73

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020