Tin tức nổi bật

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế năm 2020

16/10/2020 Lượt xem: 50

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế năm 2020