Tin tức nổi bật

Triển khai các hoạt động ý nghĩa nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022

28/06/2022 Lượt xem: 103

Thực hiện Hướng dẫn số 2564/HD-ĐB ngày 04/5/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về triển khai hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Gia đình Việt Na...