Tin tức nổi bật

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát

15/08/2022 Lượt xem: 56

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát