Tin tức nổi bật

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ, CSTĐ CÔNG TY CỔ PHẦN 397 ĐI THĂM QUAN HÈ 2019

21/07/2019 Lượt xem: 120

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho cán bộ, CSTĐ đi thăm quan hè năm 2019