Ngày 10/10/2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần 397 số 251, khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị bàn giao Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 397 cho Công ty cổ phần 397 theo Quyết định của Bộ Quốc phòng
Thứ Năm, 11/10/2018

     Đến dự và chứng kiến Hội nghị bàn giao Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 397 cho Công ty cổ phần 397 có đồng chí Thượng tá Phan Thủy Chung phó chi Cục trưởng chi Cục tài chính Doanh nghiệp, Cục tài chính, Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Nhường cán bộ Cục kinh tế Bộ Quốc phòng.

     Về phía Tổng công ty Đông Bắc có đồng chí Đại tá Phương Kim Minh – Tổng Giám Đốc Tổng công ty Đông Bắc, Thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV 397, đồng chí Kiểm soát viên cùng các đồng chí trưởng các phòng ban Tổng công ty.


     Về phía Công ty cổ phần 397 có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đề – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính – Giám đốc Công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, các trưởng phòng. Chủ tịch Công đoàn và các cổ đông chiến lược của Công ty.

     Hội nghị đã chứng kiến ký kết biên bản bàn giao Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 397 cho Công ty cổ phần 397. Bên giao thống nhất giao và bên nhận thống nhất nhận bàn giao tài sản, nguồn vốn, lao động và các nội dung liên quan khác giữa doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV 397 cho Công ty cổ phần 397 theo Quyết định số 2559/QĐ-BQP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2017 để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 397.

(Bên doanh nghiệp ký kết bàn giao)


     Phát biểu tại lễ bàn giao đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính – Giám đốc Công ty cổ phần 397 cam kết sẽ có trách nhiệm tiếp nhận kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV 397 bàn giao và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý đã đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động./.