LIÊN HỆ

Công ty cổ phần 397 – Tổng Công ty Đông Bắc (397 Joint Stock Company )

Địa chỉ trụ sở chính: Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211.329; Fax: 0203.3871.299.

Email: ctycophan397@gmail.com