Đại hội đồng cổ đông, thành lập Công ty Cổ phần 397
Thứ Bảy, 23/06/2018

Thực hiện Quyết định số 5247/QĐ-BQP ngày 06/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 397 thuộc Tổng công ty Đông Bắc.

Đại tá Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc TCT tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đồng cổ đông, thành lập Công ty cổ phần 397


     Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại phường Mạo khê, thị xã Đông Triều, Công ty TNHH MTV 397 tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thành lập Công ty cổ phần 397 thuộc Tổng công ty Đông Bắc. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Phương Kim Minh – Tổng giám đốc Tổng công ty, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty cùng một số đồng chí chỉ huy các phòng, ban cơ quan Tổng công ty và 60 đại biểu cổ đông đại diện cho 336 cổ đông trong và ngoài Công ty về dự đại hội.
     Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo quá trình và kết quả cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV 397, công bố quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình phê duyệt Điều lệ Công ty cổ phần 397, trình bày phương án sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa, đồng thời tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 

     Đến thời điểm cổ phần hóa, Công ty 397 có số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó cổ phần của Tổng công ty Đông Bắc nắm giữ 51%, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty chiếm 12,538 %, cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược 31,462%, cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường chiếm 5%.
Đại hội đã lấy biểu quyết Hội đồng quản trị gồm 05 người và Ban kiểm soát 03 người. Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Văn Đề giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tiến Lăng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 397.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phương Kim Minh – Tổng Giám đốc Tổng công ty, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty biểu dương sự nỗ lực của đơn vị và các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác chuẩn bị trong thời gian qua, mong rằng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần 397 tiếp tục phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

     Đồng chí Thượng tá Kiều Văn Sính – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay mặt cho 336 cổ đông lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Giám đốc và xin hứa sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo, điều hành Công ty thực hiện đúng pháp luật và phát triển bền vững.
Sau Đại hội đồng cổ đông, đơn vị tiến hành chuẩn bị các nội dung công việc để tiến hành bàn giao giữa Công ty TNHH MTV 397 và Công ty cổ phần 397./.