CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc – BQP

1. Công ty TNHH 1TV 35
35 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Cẩm Thạch – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại – Fax: 033.3861237
2. Công ty TNHH 1TV 45
45 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Đông Rì – Thanh Sơn – Huyện Sơn Động – Bắc Giang
Điện thoại: 0240.6296080 – Fax: 0240.3588049
3. Công ty TNHH 1TV 86
86 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3869920 – Fax: 033.3862286
4. Công ty TNHH 1TV 91
91 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Mạo Khê – TX. Đông Triều – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.2211645 – Fax: 033.3871438
5. Công ty TNHH 1TV 618
618 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Xã Tràng Lương – TX. Đông Triều – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3585991 – Fax: 033.3585992
6. Công ty TNHH 1TV 790
790 COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Cửa Ông – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại – Fax: 033.3865076
7. Công ty TNHH 1TV Khe Sim
KHE SIM COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.2221916 – Fax: 033.3860154
8. Công ty TNHH 1TV Khai thác Khoảng sản
MINERALS MINING COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3863742 – Fax: 033.3711057
9. Công ty TNHH 1TV Thăng Long
THANG LONG COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Thị trấn Trới – Huyện Hoành Bồ – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.6281031 – Fax: 033.6281035
10. Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
NORTH – EASTERN COAL PROCESSING TRADING AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.2211455 – Fax: 033.3865732
11. Công ty XD Công nghiệp mỏ – Chi nhánh TCT Đông Bắc
MINING INDUSTRY CONSTRUCTION COMPANY – BRANCHE OF NORTH – EAST CORPORATION
Địa chỉ: Phường Cẩm Phú – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3711271 – Fax: 033.3711266
12. Công ty Cảng – Chi nhánh TCT Đông Bắc
PORT COMPANY – BRANCHE OF NORTH – EAST CORPORATION
Địa chỉ: Phường Cửa Ông – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3865088 – Fax: 033.3865160
13. Công ty CP Than Sông Hồng
SONG HONG COAL JOINSTOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 20 – Đường Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 04.37344622 – Fax: 04.37344617
14. Công ty CP Khoảng sản Miền Bắc
NORTHERN NINERALS JOINSTOCK COMPANY
Địa chỉ: Phường Mường Thanh – TP Điện Biên – Điện Biên
Điện thoại – Fax: 0230.3736757
15. Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc tại TP Hồ Chí Minh
BRANCHE OF NORTH – EAST CORPORATION IN THE HO CHI MINH CITY
Địa chỉ: Số 231 – Đường Hoàng Hữu Nam – Q9 – TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62805885 – Fax: 08.62805905
16. Trung tâm Giám định
PRODUCT INSPECTION CENTRE
Địa chỉ: Phường Cẩm Thuỷ – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3938118 – Fax: 033.3935791
17. Đội quản lý Đường vận tải Mỏ
MINING SUPPLY ROUTE MANAGEMENT TEAM
Địa chỉ: Phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.6270216 – Fax: 033.3869138