BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Thứ Sáu, 5/04/2019
https://drive.google.com/file/d/169Qj-MfFB8HAvBbrfEWOezPKh7br8gBf/view?usp=sharing

Chú ý: Copy toàn bộ đường dẫn sau đó dán lên Coccoc hoặc Google Chorme để hiển thị và tải file bên trên.